De plakboeken van majoor Bosshardt en andere stukken

Bijzonder is het persoonlijk archief van majoor Bosshardt (1913-2007). Van haar werk voor het Leger des Heils hield zij plakboeken bij, waarvan er een op de tentoonstelling te zien is.

Veel aandacht is er voor portretten van Amsterdammers. Getekende silhouetten uit het begin van de 19de eeuw, fotoalbums uit het begin van de 20ste eeuw, foto’s van bewoners in de Kinkerbuurt begin jaren ’70, tekeningen van eindexamenkandidaten van het Pieter Nieuwlandcollege en foto’s van Wastelandparties in 1995. 

Een kleine portretgalerij van Amsterdammers die samen de stad hebben gemaakt. Posters van het leerlingenproject 'I am Gen Z' (2019) laten zien hoe 14/15-jarigen in de wereld staan. 

Het oudste geschonken stuk is een middeleeuwse oorkonde uit 1423, onderdeel van een archiefje rond Nieuwendijk 209, dat bijna 600 jaar Amsterdamse geschiedenis omspant. En er is aandacht voor overgebrachte gemeentelijke archieven met een onderzoek naar een ondergrondse Ring A10 uit 1996.