De verbintenis tussen de haven en de stad

Aan de hand van verschillende objecten, verhalen en interactives word je meegenomen in het heden, verleden en toekomst van de verbintenis tussen de haven en de stad. 

Je start in de 13e eeuw en eindigt met een blik op de toekomst. In de eerste periode staan de vorming van de stad en de haven centraal. Archeologische vondsten illustreren hoe Amsterdam en haar haven uitgroeiden tot de belangrijkste haven van de Nederlanden. In de periode daarna, van 1600 tot en met 1800, groeien haven en stad zelfs uit naar een toegangspoort tot de wereld. 

Aan het einde van de 19e eeuw beleeft de haven een tweede bloeiperiode. De stoomvaart komt op en scheepsbouw is belangrijk voor de werkgelegenheid. Vandaag de dag zijn haven en stad nog steeds nauw verbonden. Thema’s als gebiedsontwikkeling en huisvesting staan hoog op beide agenda’s. Ook is er aandacht voor de toekomst met onderwerpen als energie, duurzaamheid en mobiliteit.