Over de in- en herinrichting van de buitengebieden

Met de komst van nieuwe bewoners verandert de inrichting van ‘buitengebieden’ van Nederland. Waar voorheen voornamelijk boeren hun koeien lieten grazen, breidt de verstedelijking zich uit naar deze gebieden. Zo ook in Amstelland: het gebied rond de rivier de Amstel onder de rook van Amsterdam.

Een open en groen gebied met in het hart de Ronde Hoep-polder. In Amstelland strijkt een nieuwe generatie bewoners neer die andere keuzes maakt dan de oorspronkelijke generatie wat comfort en levensstijl betreft, en die zich het gebied langzaamaan toe-eigent. Zo worden grote, dure villa’s gebouwd met aangelegde en keurig onderhouden tuinen.

Hoe verhouden mensen zich tot het landschap

De fotoserie ‘Amstelland in beweging’ laat zien hoe ‘nieuw’ zich naast ‘oorspronkelijk’ ontwikkelt en wat de invloed is op de inrichting en het gebruik van landschap en omgeving. Het verhaal speelt zich af in het Amstelland, maar eenzelfde ontwikkeling vindt plaats door heel Nederland heen.