Beholder’s Eye

Je zou ‘A Cloud Collision Walkthrough’ een beeldententoonstelling kunnen noemen. Toch is er maar één vrijstaande sculptuur te zien. Op een tafel lijkt Gerards beeld ‘Beholder’s Eye’ met felgekleurde aftakkingen uit de vloer omhoog te komen. Evenals zijn wandsculptuur Alfabet toont het aan dat er niet slechts één waarheid is. ‘Het dicht een scheppende kracht toe aan degene die ernaar kijkt,’ vertelt Gerard. ‘Maar als je moet vertellen wat je ziet, laat het zich niet beschrijven.’