Verdediging

De verdediging van de stad moest in allerijl in orde worden gebracht. Weeskinderen werden gedwongen mee te werken aan het op hoogte brengen van de stadswallen. Polders rond de stad werden onder water gezet en op de toegangswegen werden zeven kleine fortjes gebouwd. In het najaar van 1673 was het gevaar afgenomen en in 1674 was de oorlog voorbij. Amsterdam was door het oog van de naald gekropen.