Een mooi moment om terug te kijken

Musea vertellen verhalen. Ze inspireren, informeren en stellen vragen. Dan doen ze – dat doen we – met behulp van objecten. Het merendeel daarvan wordt geschonken door gulle gevers. Een veel kleiner deel is in bruikleen of is gekocht. 10 Jaar verzamelen gaat dáár over.

Want de collectie van Museum Tot Zover is sinds de opening in 2007 flink gegroeid. Lang niet alles kunnen we in onze vaste presentatie laten zien. Daarom viert deze expositie de aanwinsten van de afgelopen tien jaar. Zo bewaren we de verhalen over sterfelijkheid, rouw en herinnering voor toekomstige generaties. Over dode dingen zijn we nog lang niet uitgepraat.