All-female band

Deze all-female heavy metal band, bestaande uit hoog opgeleide vrouwen met verschillende muzikale achtergronden, beschikt zowel over schoonheid als uitstekend muzikaal vakmanschap. Verwacht op 30 juli een levendige, theatrale show met Iron Maiden-materiaal uit alle tijdperken van de carrière van de band.