Spirituele muzikale genre

Tevazu en het Amsterdams Andalusisch Orkest behoren tot de specialisten van het spirituele muzikale genre in Nederland. Tevazu is vooral in de Turks-Ottomaanse traditie geschoold en het Amsterdams Andalusisch Orkest legt de nadruk op de Arabo Andalus en de Oosterse-sharqi repertoires. Samen staan zij voor de stroming die de universele waarden van liefde, tolerantie en verdraagzaamheid tussen mens en Schepper symboliseert.