Wereld veranderen

Elementen uit punk, funk en zelfs barok onderbreken de rauwe rockbasis. Deze aanstekelijke mix brengt meer in beweging dan de ledematen: Waanzee heeft een boodschap. De frontman - Rex -  wil de wereld veranderen en begint daar hier en nu mee. Zijn idealen: een betere en duurzame wereld, vrijheid, gelijkheid en broederschap. Een warm pleidooi voor een terugkeer van de mens naar de sociale cohesie van een roedel; een oproep aan elk individu om zichzelf te overstijgen en op te gaan in het groepsgevoel.

Het publiek juicht mee met de idealistische boodschappen van Rex. Maar naarmate het concert vordert transformeert Waanzee zich tot een ‘dark crusader’. De toon wordt grimmiger, duisterder en radicaler. Is echte verandering wel mogelijk zonder een vorm van geweld? Ons utopia ligt feitelijk voor het oprapen; geven we Rex die kans? En tegen welke prijs?