Moderne Americana-troubadour

Het album is ontstaan door het gevoel hebben te leven in niemandsland en eenzaamheid ten tijde van de lockdown, terwijl John normaliter altijd onderweg is en geniet van de interactie met mensen. De inspiratie die hieruit voortkwam is een album dat anders klinkt dan de voorgaande; er is ruimte voor symfonieën, andere instrumenten en rust.