Satire hoor je terug in hun tracks

In hun teksten drijft IC3PEAK op satirische wijze de spot met onderdrukking en propoganda in hun thuisland, maar ook thema's als feminisme en de dood blijven niet onbelicht. Nieuwste album met de Nederlandse titel "Vaarwel" is internationaal geprezen en vormt met haar ontroerende tracks een stellig bewijs dat muziek universeel kan imponeren.