Verplaatst

Dit programma is vanwege de maatregelen rondom het coronavirus in eerste instantie verplaatst van 13 maart naar 5 februari en wordt nu verplaatst naar 4 september. Kaarten en lidmaatschappen blijven geldig voor deze nieuwe datum, kaartkopers ontvangen per mail meer informatie over wat te doen bij verhindering op deze nieuwe datum.