Amsterdams koor met een on-Nederlands geluid

Het koor, onder leiding van Ivo Boswijk bestaat uit 27 krachtige stemmen. Koorzang wordt afgewisseld met solo's, duetten en kwartetten, waardoor elk lied een eigen dynamiek en klank krijgt. De meeste melodieën en teksten zijn ontleend aan volksoverleveringen, zoals ook een aantal arrangementen, maar veel arrangementen worden nieuw voor Slavuj gemaakt door Ivo Boswijk. Hij houdt zich daarbij aan het typische idioom van de streek met voor westerse oren nogal eens verrassende harmonieën.

Verschillende koorleden zijn van Oost-Europese afkomst, zij helpen bij het inleven in de teksten en bij de juiste uitspraak. Een van de bassen in het koor heeft bovendien brede kennis van vrijwel alle talen van de Balkan en landen rond de Zwarte Zee, waaronder oude, niet of nauwelijks meer gesproken dialecten. Dankzij zijn vertalingen naar het Nederlands weten de koorzangers wat zij uitdrukken.