De stilte voordat de ochtendspits losbreekt

‘Silence’ is een concertreeks die 's morgens vroeg plaatsvindt. Voordat we ons begeven in de drukte van het dagelijks leven, nemen we de tijd om ons in een andere wereld te begeven met deze ongebruikelijke ochtendactiviteit. De muzikanten en kunstenaars die in de serie optreden doen dit altijd in de context van de middeleeuwse kerk, waarbij ze (in)spelen op de unieke akoestische eigenschappen van de enorme ruimte. 

De jonge Zweedse componisten Maria W Horn en Mats Erlandsson maken allebei deel uit van het avant-gardistische gezelschap ‘Sthlm Drone Society’. Horn is geïnteresseerd in de manipulatie van tijd en ruimte door middel van uitersten van klank. Ze speelt in haar concerten met de menselijke perceptie, en ontwikkelt haar werk rondom vragen Hoe functioneren psycho-akoestische verschijnselen?’ en Hoe laten ze ons de dagelijkse realiteit overstijgen en brengen ze ons in een alternatieve mentale toestand?’.