Inspirerend voor Annie M.G. Schmidt

Van Westering genoot grote bekendheid als toonzetter van teksten van Annie M.G. Schmidt. Daarnaast schreef de componist- kerkmusicus ook een groot aantal religieus geïnspireerde werken.