Gedicht van Tjitske Jansen

"Er was de grote boze wolf die zich afvroeg of een grote boze wolf nog wel iets voorstelt als hij niet boos meer is.  Er was een moment waarop ik me realiseerde dat de wereld er anders uit had gezien als de mensen andere keuzes hadden gemaakt."
(Uit: Koerikoeloem van Tjitske Jansen)