Gestroomlijnde wandeling

De interactieve muzikale geluidswandeling die plaats vindt in de beeldentuin: Het Siegerpark bestaat sinds de zomer van 2021 en blijft bestaan. Het is een totale immersie. Met als hoofd vraag: "Wat is jou onbetaalbare geluk?" De audiotour is opgebouwd door de verteller, Dirk-Jan Looijen, die je op theatrale wijze stap voor stap meeneemt; welke kant je op moet en de wandelaars rijke informatie geeft over de geschiedenis van het park en de hedendaagse planten, insecten en bronzen beelden (in bruikleen door het Rijksmuseum). De tweede leidende factor is de muziek, gecomponeerd door DJ Upsammy die de onzichtbare laag van het park weergeeft en een oplokkend effect heeft. Op veelzeggende plekken in het park wordt de wandelaar geacht even stil te staan, op deze plekken hoor je bewoners van Nieuw-Sloten vertellen (d.m.v. verhalen of poëzie) over hun Onbetaalbare geluk m.b.t. het Siegerpark. Dit is een gestroomlijnde wandeling, waardoor de wandelaars alleen maar hoeven te luisteren.