Flip en de Noormannen

In de afgelopen jaren bouwde Flip met zijn band de Noormannen gestaag een reputatie op als vreemde eend in de bijt: creatieve arrangementen, scherpe, soms vervreemdende teksten, hele stukken onheilspellend spoken word. Flip bewees al een begenadigd vertaler van het werk van Cohen te zijn: in dit programma, Flip zingt Waits, zal alles in het Nederlands te horen zijn.