Het Antoniuskoor is een vierstemmig koor. Ze zingen veel klassieke muziek, maar ook jazz, wereld enzovoort. Het koor heeft op dit moment achttien leden.

Tien jaar geleden is het Antoniuskoor opgericht als koor van ouders van de Antoniusschool, maar daar heeft het zich al weer jaren geleden van losgezongen. Het kerstprogramma bestaat uit Carols, kerstliedjes en ander werk in lijn met de kerstsfeer.