De zomer loopt ten einde...

Laat je meevoeren door een Slavische dans van Dvorák en overweldigen door Puccini’s La tregenda. Vier cellisten spelen Yesterday van de Beatles. De energieke Tomáš Netopil dirigeert Bernsteins circusachtige ouverture tot Candide. Violiste Maria Milstein soleert in de broeierige Tzigane van Ravel. Er is Strauss, Deep Purple en de koning der feestmuzieken: Elgars Pomp and Circumstance.