Thema's

Deze acht thema’s – waaronder de lente, de maagd Maria, bloemen en vogels, de dood – vormen de rode draad van het programma.
Brittens Sacred and Profane wordt omlijst door werken met dezelfde thematiek van o.a. Fayrfax, Monteverdi, Mendelssohn, Komitas en Klimek. Componisten uit zeer verschillende stijlperiodes, van renaissance, barok en romantiek tot 21e-eeuws.