Mozarts Tweede fluitconcert

Mozarts Tweede fluitconcert heeft een Nederlands tintje. Het stuk was een opdracht van een man die hij ‘de Indiaanse Hollander noemde’. Chirurgijn Ferdinand De Jean had tien jaar in de Oost gewerkt en was steenrijk teruggekomen. Als amateurfluitist bestelde hij een paar werken bij Mozart. Het Eerste fluitconcert was een hele bevalling. Mozart kende het instrument, dat nog volop in ontwikkeling was, niet goed. En hij had een intense hekel aan De Jean, die financieel ook al niet over de brug kwam. Voor het Tweede fluitconcert, dat u vandaag hoort, maakte Mozart het zich gemakkelijk. Hij nam een recent hoboconcert van eigen hand, en schreef het om voor fluit. Best brutaal, en zo klinkt het stuk ook: fris en prikkelend, met een roerend middendeel. Van een verdere ‘samenwerking’ tussen De Jean en Mozart zou het niet meer komen.