De dagelijkse briefwisseling tussen Tsjechov en Knipper

In een samensmelting van woord en muziek zullen acteurs Julia Akkermans en David Lucieer, samen met celliste Pamela Smits en pianist Tobias Borsboom, in een intieme setting de sfeer reconstrueren van Rusland rond de eeuwwisseling. De ontroerende briefwisseling tussen Anton en Olga is hierbij het uitgangspunt.

Hun brieven geven op een bijzondere manier de tijd in Rusland weer en gaan tegelijkertijd over tijdloze onderwerpen als liefde, kunstenaarschap, eenzaamheid, ziekte en verlies. Een bijzondere en hartverscheurende correspondentie, muzikaal verklankt met werken van o.a. Tchaikovsky, Shostakovich, Prokofiev, César Cui en Glasunov. met werken van o.a. Tchaikovsky, Shostakovich, Prokofiev, César Cui en Glasunov.