beeld- en geluidspektakel

In zijn Run Time Error @ Opel feat. Ensemble Modern Live! verschijnt Ensemble Modern tweemaal: live op het podium en in een video van een geestige geluidsparade die de componist in 2015 met het gezelschap opnam in een oude autofabriek. In de wisselwerking tussen video en live-spel ontstaat een waar beeld- en geluidspektakel.