Over het programma

La Rosa bezingt in dit programma teksten, op muziek gezet door componisten vanuit de Romantiek tot heden, die hun persoonlijke bezinning op het bestaan hierin uitdrukken. Zij schrijven vanuit inspiratie uit de natuur, de stilte, het verleden, de religie. Zo heeft Kreek de schepping in Psalm 104 verklankt, een loflied op alles wat groeit en bloeit en verwijst het Abendlied van Rheinberger naar het opstandingsverhaal. In Rheinbergers dubbelkorige Mis in Es ademt alles religie.

Nationalisme is ook een inspirator, ontstaan in de Romantiek. Bij componisten als Janáček en Kreek proef je dit goed en de poëzie in Janáčeks Moravische dansen doet sterk volks aan. Ook Kreeks muziek is sterk ritmisch georiënteerd; het zijn dan wel geestelijke teksten, maar de ritmiek en beweging zijn onmiskenbaar die van volksmuziek.

Recenter zijn ingrijpende maatschappelijke gebeurtenissen op muziek gezet. In Wie liegt die Stadt so wüst verklankt Mauersberger de platgebombardeerde stad Dresden; hij refereert hier aan de vernietiging van de eeuwige stad Jerusalem en ontleent zijn teksten aan de klaagzang van Jeremia.

Pärts verstilde oproep om vrede Da pacem Domine is gebaseerd op een dramatische gebeurtenis; hij schreef het stuk na de aanslag in Madrid in 2005; de stilte in zijn muziek is hoorbaar.

Stilte staat ten slotte ook centraal in de werken van Whitacre en Vasks, en het ‘silent piece’ zoals Cage zelf zijn stuk 4’33’’ noemt, spant hier de kroon!