Bruckners Negende symfonie

Op de dag dat hij stierf, werkte Anton Bruckner nog aan de schetsen voor het finale deel van zijn monumentale en aangrijpende Negende symfonie. In de schetsen die hij naliet, zien we zijn handschrift achteruit gaan. Trillingen in zijn handen maakten hem het schrijven moeilijk. Van de Negende liet Bruckner bij zijn dood drie briljante delen en een berg schetsen voor de finale na. Die werd nooit voltooid, en de Negende wordt dat ook altijd als driedelige symfonie gespeeld. Aan de monumentaliteit doet dat niets af: de luisteraar kan zich een uur wentelen in Bruckners meeslepende klanklandschappen.

Met dank aan de begunstigers van het Wereldberoemde Symfonieorkesten Fonds.