Mahlers Tweede symfonie

De magistrale Tweede symfonie van Mahler verklankt zowel de angst voor de Dag des Oordeels (Dies Irae) als de herinnering aan lichtvoetige geluksmomenten, zowel de heftige worsteling met existentiële levensvragen als het vertrouwen dat een intens liefdesstreven tenslotte de dood zal overwinnen. Behalve een zeer groot orkest en koor op het podium klinkt er ook een blaasorkest in de onzichtbare verte, als appèl uit een andere wereld. In de stralende apotheose zet ook het orgel kracht bij aan de verkondiging van het eeuwige leven.