Wereldpremière Johannes Schöllhorn

Lasso toonzette voor zijn Prophetiae Sibyllarum een verzameling voorchristelijke voorspellingen die raadselachtig vooruitwijzen naar Christus de Verlosser. Pasolini’s Litania opent via de christelijke symboliek van Moeder Maria een venster op de buitenwereld. Beide teksten hebben een ritueel karakter en cirkelen rond de kern van het christelijk denken en voelen. Die bedachtzame en bezwerende sfeer zit ook in de muziek. Het Collectief en Collegium Vocale Gent, vaste gasten van het Muziekgebouw, werkten al eerder succesvol samen, toen voor het eerst onder leiding van Reinbert de Leeuw.