Autenthieke vocale middeleeuwse muziek

Ensemble Trigon, opgericht door artistiek leider Margot Kalse in 1998, staat voor een levendige, ‘authentieke’ uitvoering van vocale middeleeuwse muziek. Hoe de middeleeuwse muziek vroeger heeft geklonken kan niemand echt weten. Wat we erover kunnen weten, staat in de tractaten die er destijds over geschreven zijn. Deze bestuderen en vanuit de originele bronnen werken brengt ons zo dichtbij de muziek als vanuit het heden mogelijk is. Dit is de benadering van Trigon. De groep werkt en zingt dan ook vanuit de originele notaties.

Bij dit concert is een toelichting door Ulrike Hascher-Burger (zie www.soundme.eu), die ook onderzoek verricht naar deze muziek, en speciaal die van de Moderne Devotie. Het manuscript waaruit wordt gezongen, komt uit de bibliotheek van het Begijnhof.