Simon Trpceski

Simon's pianospel wekt in positieve zin associaties met de bekende Bijbelspreuk: 'Zalig zijn de zachtmoedigen, want zij zullen de aarde bezitten.' In april 2008 debuteerde hij in de serie Meesterpianisten. 'Pianist Simon Trpceski is een volmaakt miniaturist', kopte Trouw en lichtte toe: 'Een zeldzaam fraaie, gecultiveerde en rijkgeschakeerde toonvorming. Een onberispelijk gevoel voor metrum, ritme en timing. Fijnzinnig pedaalgebruik. Een absolute technische beheersing en stijl. Dit alles maakte dat hij een fantastisch debuut maakte (…) hopelijk komt hij spoedig terug.'

Warm, blijmoedig en ontwapenend

Die terugkeer geschiedde in 2013 en ook dat concert werd een succes. De pers sprak opnieuw van 'ontwapenend pianospel' en roemde zijn grote muzikale charisma. Trpceski houdt er van contact te hebben met zijn publiek. Hij kijkt met open blik de zaal in. Hij knikt links en rechts de mensen toe. Hij flirt met de zaal. Als hij speelt hoor je deze houding ook. Hij spreekt en zingt de zaal als het ware toe, en daardoor onstaat een natuurlijke chemie tussen hem en zijn publiek.