Barokrepertoire voor liefhebbers

Op dit moment is Scaramuccia volop bezig met “The Cabinet II Project”, een reis naar Dresden in de voetsporen van de grote concertmeester Johann Georg Pisendel en zijn manuscripten die bewaard zijn gebleven in de Schrank II. Het doel van het project is het opnieuw aan het voetlicht brengen van muzikale werken door deze opnieuw live uit te voeren, het uitgeven van bladmuziek en musicologische teksten en het opnemen van CD's. “1717. Memories of a Journey to Italy” is de eerste van deze CD's en wordt op deze avond aan het publiek gepresenteerd.