Rondane Kwartet

Het Rondane Kwartet bestaat uit de pianisten Daphne Keune, Robert Lambermont, Petra van Oort en Laura Sandee. Zij leggen zich al ruim 12 jaar, met wekelijkse repetities, op de muziek van Simeon ten Holt toe. Rondane Kwartet is het enige kwartet ter wereld dat de vijf composities voor meerdere toetsinstrumenten van Simeon ten Holt, in vaste bezetting, uitvoert. Het kwartet heeft gedurende vele jaren een nauwe band onderhouden met Simeon ten Holt. Simeon ten Holt noemde Robert Lambermont in zijn memoires (Het woud en de citadel, Memoires van een componist) één van de warmste pleitbezorgers van zijn muziek.