Onafhankelijk Indonesië

Kort na het einde van de Tweede Wereldoorlog in Azië riep Indonesië de onafhankelijkheid uit. Na 75 jaar blikt Nederland terug op dit belangrijke hoofdstuk uit zijn geschiedenis. Hoe kun je deze gebeurtenissen samen herdenken en een plaats geven? Het concert kan beleefd worden als een ritueel, waarin afscheid wordt genomen van deze geschiedenis en de nieuwe relatie tussen Indonesië en Nederland wordt gevierd. Aan het eind krijgt het publiek de gelegenheid om te participeren in het bespelen van de gongs.

Dit is het verplaatste concert van 18 september 2021. Kaartkopers krijgen bericht.