Een mis met aardse aspecten

Beethoven was de eerste die de commerciële aspecten van zo’n onderneming onder ogen zag: een Missa solemnis voor de inwijding van zijn leerling en vriend Aartshertog Rudolf tot Aartsbisschop van Olmütz. Missa solemnis voor de inwijding van zijn leerling en vriend Aartshertog Rudolf tot Aartsbisschop van Olmütz. Maar toen de wijding in 1820 plaatsvond was Beethoven nog lang niet klaar. Pas in 1823 voltooide hij het reusachtige werk.

‘Vanuit het hart – naar de harten van het publiek’

In een tijd die nog geen auteursrecht kende, was het zaak om zo’n kolossale onderneming een tweede of een derde keer te verkopen. Beethoven was niet goed in hoofdrekenen, maar in commercieel opzicht een rekenwonder. De première in Sint-Petersburg werd een groot succes, ook financieel. Toch zat er achter alle zakelijke beslommeringen een oprecht verlangen van de componist om op een dieper niveau met zijn publiek te communiceren. Boven de partituur schreef hij de eenvoudige regels: ‘Von Herzen – möge es wieder zu Herzen gehn’