Ratas del viejo Mundo 

is een internationaal collectief opgericht door luitist Floris De Rycker. Het repertoire van de groep strekt van instrumentale werken en chansons tot monumentale polyfonie. Meanderend tussen uitbundige virtuositeit en verstilde intimiteit worden thema’s aangehaald die het romantische beeld van de renaissance doorbreken. Ook verkent Ratas del viejo mundo graag de grenzen tussen genoteerde muziek en mondeling overgeleverde tradities. Musici

Michaela Riener, sopraan

Soetkin Baptist, mezzosopraan

Anne Rindahl Karlsen, alt

Tomàs Maxé, bas

Salomé Gasselin, Garance Boizot, viola da gamba

Floris De Rycker, luit, cetera, renaissancegitaar en muzikale leiding

 


Programma

Josquin Baston (fl.1542-1563)

 • Lyden en verdraghen moet ick op dit termyn
 • Een gilde heeft syn deerne ter scheymaeltyt ghebeden
 • Si mon languir t´est grand contentement
 • Lecker Beetgen en Cleyn Bier gingen wuyt om aventuere
 • Languir me fais en douleur et tristesse
 • Verhuecht u nu bedruckte geesten
 • Si tu te plains d´amour tant seulement
 • Douce memoire
 • Toutes les nuycts
 • Si loyal amour

 

Johannes Lupi - Deuil, double deuil

 

Josquin Baston

 • Eheu dolor
 • Spes mea domine
 • Si pauper nihil offerat
 • Dum transisset sabbatum
 • Een meysken was vroech opgestaen
 • Een gilde jent reet laest naer Ghent
 • Fors seullement


(Programma onder voorbehoud)