Weemoedige liederen 

Henry Purcell was niet alleen een belangrijk hofcomponist, hij was ook een man van de straat. Vooral zijn vaak weemoedige liederen werden niet alleen door professionals gezongen, maar ook door straatmuzikanten en amateurs in de huiskamer. Als er uit die tijd een hitlijst zou bestaan, stond Purcell veelvuldig bovenaan. De Britse countertenor Alex Potter is zeer vertrouwd met het oeuvre van Purcell en voert met klavecinist Patrick Ayrton een aantal prachtige liederen van Purcell en tijdgenoten uit. Al tijdens zijn leven werd Henry Purcell beschouwd als de belangrijkste Engelse componist van vocale muziek. Tijdgenoten roemden de natuurlijke wijze waarop hij de Engelse taal in melodie wist te vatten. Hij zette daarmee de kroon op het werk van voorgangers als zijn docent John Blow en werd met zijn bijna 90 wereldlijke liederen een voorbeeld voor latere componisten.