Honger en huiver

De teksten van o.a. Freek de Jonge, Judith Herzberg en Ramsey Nasr, vormen het uitgangspunt van Tarenskeens compositie. Het leek Tarenskeen haast impertinent: schrijvers om een ‘appendix voor Davids oeuvre’ te vragen. De 150 psalmen uit de Bijbel, veelal toegeschreven aan koning David, bezingen het menselijk lijden en verlangen. Ze vinden hun oorsprong in het Oude Testament, richten zich uitsluitend tot God en zijn al 25 eeuwen in kerken te horen. Niettemin zeiden de schrijvers ja, tussen honger en huiver.