Gesprek

Pianist Ralph van Raat, componist Vladimir Martynov (met tolk) en musicologe Thea Derks gaan in gesprek over de totstandkoming van deze compositie. Ralph van Raat speelt passages uit de pianopartij. Ook wordt de rol van het orkest besproken aan de hand van voorbeelden uit de partituur. NB: het Noord Nederlands Orkest is niet aanwezig bij deze openbare repetitie.

Graag aanmelden voor de repetitie

De openbare repetitie is gratis toegankelijk. Wel is het noodzakelijk dat u zich hiervoor aanmeldt via dit digitale formulier (per aanmelding maximaal 2 personen).