Nicolas van Poucke

Na zijn jubelend ontvangen album met daarop onder andere Schumanns Carnaval en Fantasiestücke is Nicolas van Poucke’s fascinatie voor deze componist alleen nog maar gegroeid. Erik Voermans van Het Parool schreef destijds: 'Er zijn niet veel pianisten die deze muzikaal en psychologisch complexe wereld met zo veel vanzelfsprekendheid weten te benaderen'. In zijn nieuwe programma combineert Van Poucke Schumanns raadselachtige laatste compositie met een van de meest poëtische werken uit zijn jongere jaren.

Robert Schumann

De Davidsbündlertänze dienden als verlovingsgeschenk voor Clara Wieck, met wie Schumann in 1840 trouwde. De cyclus bevat zijn meest intieme en ontroerende noten. De Geistervariationen zijn daarentegen in donkere dagen gecomponeerd. Tussen het schrijven van de vierde en de vijfde variatie op een thema waarvan Schumann meende dat het hem was ingefluisterd was door engelen, wierp hij zich in vlaag van innerlijke verscheurdheid in de Rijn. Kort daarna werd hij opgenomen in een inrichting voor geesteszieken. De noten van de vijfde variatie, die hij voor de opname nog kon voltooien, werden zijn allerlaatste noten.