Misha Fomin

Met zijn spel, rijk aan klanknuances en zijn volle warme toon, belichaamt Fomin de virtuoze Russische pianotraditie, aldus Magazine Class Aktuell. Fomin heeft niet alleen een grote technische bagage, maar ook een indringende voordrachtskunst. Hij vertolkt wat er áchter de noten staat.