François-Xavier Roth

François-Xavier Roth dirigeert delen uit zeventiende en achttiende-eeuwse opera’s, waarbij de Duitse sopraan Anna Lucia Richter de aria’s voor haar rekening neemt. Alceste staat centraal in muziekdramatische werken van Lully, Händel en Gluck. Andere bijzondere heldinnen – Phaedra en Elektra – komen we tegen bij Rameau en Mozart.

Let op: Anna Lucia Richter heeft helaas om gezondheidsredenen moeten afzeggen voor dit concert. Het orkest is verheugd en dankbaar dat sopraan Anna Prohaska op korte termijn het programma kan overnemen.