Bachs Goldberg-variaties

Het is een genot te horen hoe een jong mens al zo puur en verinnerlijkt musiceert.' David Fray komt terug naar Het Concertgebouw met een van de grootste monumenten uit de klaviergeschiedenis: Bachs onvolprezen Goldberg-variaties. Het blijft ook voornamelijk het Duitse klassieke repertoire dat de dienst zal uitmaken in zijn carrière. In een interview toonde hij in elk geval een duidelijke ambitie: 'If, over my life, I can play all the works of Bach, Mozart, Schubert, Haydn, Brahms and Schumann, then I shall be very happy!' Voor kaarten en informatie ga naar de website.