Diepzinnigheid

Die diepzinnigheid zit bij Volodos in elke vezel van zijn wezen. Hij vertelde aan NRC: 'Ik ben een avondmens. Rond elf uur 's avonds word ik echt wakker. Dan ga ik pianospelen, componeren, schrijven, dagdromen, lezen, leren. De dag is leuk voor parkwandelingen en vrienden, niet voor creativiteit, geestkracht en oorspronkelijkheid. Ik lees graag Dostojevski en filosofie. Wat, dat wisselt. Zoals je in de muziek het ene moment met Schubert naar de hemel reist om erna met Rachmaninoff naar de krochten van de lijdende ziel af te dalen, zo lees ik naast de zware filosofieën van Emil Cioran, mijn lievelingsauteur, óók graag Epicurus.'