Mahler-liederen

Julius Drake koos voor Barron en Newby een reeks liederen vol drama en poëzie. Die poëzie komt soms van Mahler zelf, zoals vandaag in Lieder eines fahrenden Gesellen. ‘Als mijn liefste trouwt’, heet een van de liederen. Dat huwen deed ze niet met Mahler, die dat als een ‘gloeiend mes’ in zijn hart ervaarde. Al zijn frustratie en verdriet verwerkt hij in deze roerende cyclus. In de vijf lyrische Rückert-Lieder laat hij zich van een gelukkiger kant horen. Ook hoort u liederen van de jonge Mahler.