Beethovens Vijfde symfonie

Kristiina Poska leidt het Symfonieorkest Vlaanderen in de symfonie der symfonieën: Beethovens Vijfde. De uit Estland afkomstige dirigente is sinds eind 2018 chef te Gent. De gedreven Poska komt niet uit een muzikaal gezin. ‘Bij ons klonk geen Beethoven op de achtergrond’, zei ze in een interview. Daarentegen klinkt hij nu wel op de voorgrond. De Vijfde symfonie is een hoogromantisch, vaak opzwepend werk – ook als die eerste vier beroemde tonen uitgestorven zijn.