My Heart's in the Highlands 

Countertenor Maarten Engeltjes, dit seizoen Zielsverwant van het Muziekgebouw, komt langs om het schitterende lied My Heart's in the Highlands te zingen. Pärt bewerkte het origineel van de Schotse dichter Robert Burns uit 1789 tot een bezielend lied voor countertenor en orgel. Het bedwelmend mooie Spiegel im Spiegel klinkt in een bewerking voor viool en orgel, waarbij De Man samenspeelt met violiste Tai Murray, die het werk de avond ervoor samen met Ralph van Raat ook in de oorspronkelijke versie uitvoert. De Man bespeelt het bijzondere Fokker-orgel in de Kleine Zaal, dat een 31-toonsstemming heeft die het mogelijk maakt in reine stemming te spelen.
 

Extra concert om 13.00 uur
Vanwege de grote publieke belangstelling voor dit orgelconcert heeft het Muziekgebouw de musici bereid gevonden om een extra concert te geven om 13.00 uur. Het concertprogramma is hetzelfde.
> naar het extra concert