Zijn we verbonden?

La Voix Humaine stelt de vraag of we wel of niet ‘verbonden zijn’. Ekaterina Levental: ‘Het meeste werk was om de tekst te voorzien van subtext, de onderliggende betekenis van wat de vrouw zegt. Hoe meer ik dat kon ontrafelen, hoe dichter ik bij de muziek kwam.’ Levental citeert uit de tekst:

‘Un regard pouvait changer tout. Mais avec cet appareil, ce qui est fini est fini…

Een blik kan alles veranderen, maar met dit apparaat is het: wat weg is, is weg.’