De meester van de koormuziek

Koor Puur Zang is een vierstemmig amateurkoor dat vooral klassiek repertoire zingt. Dirigent van het koor is Maurice J.L. Sonnenschein. Hij leidt de zangers en gastzangers met groot enthousiasme, ook bij deze prachtige Vespers, een op de Russisch-orthodoxe traditie geïnspireerd koorwerk uit 1915.

Maurice is naast dirigent ook actief als professioneel pianist. Tevens zal hij - als pianist - samen met koorlid en pianiste Dorothée van Wijhe aan de vleugel quatre mains delen uit de even virtuoze als kleurrijke Six Pieces uitvoeren, die Rachmaninov als jonge man in 1894 heeft gecomponeerd.