Wereldlijke liederen

Koor Fenix bereidt zich voor op een programma met romantische Engelse liederen: And angels know the rest. Op 25 en 27 januari staan we ermee op de planken. Brexit of niet.
Op het programma staan zogeheten part-songs: wereldlijke liederen voor meerdere stemmen. Dit genre komt op in het Engeland van begin negentiende eeuw en groeit uit tot een belangrijke aanvulling op het doorgaans religieuze repertoire van zangverenigingen.
De teksten zijn vaak gedichten van grote dichters en zoals het de Romantiek betaamt zijn het lang niet allemaal luchtige en vrolijke woorden. Liefde, verlangen, herfst, dood, het zijn de diepste thema’s die deze liederen inspiratie verlenen.
We voeren vroege liederen van Holst en Elgar uit, werk van de twintigste-eeuwers Britten en Barber en part-songs van levende Engelstalige componisten als Whitacre en Bullard. Kortom: een niet te missen programma. Want die Britten denken misschien dat ze zonder ons kunnen, maar dat gevoel is zeker niet wederzijds.