KCOV Excelsior

Excelsior werd opgericht in 1885. Het koor bestaat thans uit circa 110 amateurzangers en zingt sinds 1953 jaarlijks de Matthäus-Passion in Het Concertgebouw. Excelsior wordt in deze uitvoering van de Matthäus-Passion begeleid door het Holland Symfonie Orkest.